Thủ đoạn mua bán "lốt" xe hàng tại cửa khẩu, ưu tiên thông quan của "cò" vừa bị bắt là gì?

Dân Việt  • 15/01/2022
Thủ đoạn mua bán "lốt" xe hàng tại cửa khẩu, ưu tiên thông quan của "cò" vừa bị bắt là gì?

Lợi dụng tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn, các đối tượng đã móc nối với nhau để xe hàng vượt "lốt", lên thẳng cửa khẩu với giá từ 200-300 triệu đồng/xe.

Xem bài gốc: https://danviet.vn/thu-doan-mua-ban-lot-xe-hang-tai-cua-khau-uu-tien-thong-quan-cua-co-vua-bi-bat-la-gi-20220115093732579.htm


like
comment
share