Thiết kế độc đáo của gian hàng Việt Nam tại ITU Digital World 2021

Vietnam+  • 14/10/2021
Thiết kế độc đáo của gian hàng Việt Nam tại ITU Digital World 2021

Với chủ đề 'Resilient Digital Viet Nam,' gian hàng quốc gia Việt Nam thể hiện khát vọng mãnh liệt, phát triển đất nước hùng cường, sẵn sàng kết nối cùng bạn bè xây dựng một thế giới số.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/thiet-ke-doc-dao-cua-gian-hang-viet-nam-tai-itu-digital-world-2021/746788.vnp


like
comment
share