Thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh: Thực hiện thống nhất để có căn cứ đánh giá

Pháp Luật VN  • 16/10/2021
Thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh: Thực hiện thống nhất để có căn cứ đánh giá

Sau 3 ngày thực hiện thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh, nhiều địa phương đã đồng ý nối lại hoạt động vận tải hành khách và hàng trăm chuyến xe khách đã vận hành.

Xem bài gốc: https://baophapluat.vn/thi-diem-van-tai-hanh-khach-lien-tinh-thuc-hien-thong-nhat-de-co-can-cu-danh-gia-post417352.html


like
comment
share