Thêm ngân hàng báo lợi nhuận quý 3 tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ, 9 tháng đã hoàn thành kế hoạch cả năm

CafeF  • 21/10/2021
Thêm ngân hàng báo lợi nhuận quý 3 tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ, 9 tháng đã hoàn thành kế hoạch cả năm

Tất cả các mảng kinh doanh chính của SeABank đều tăng trưởng mạnh trong quý 3.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/them-ngan-hang-bao-loi-nhuan-quy-3-tang-gap-hon-2-lan-cung-ky-9-thang-da-hoan-thanh-ke-hoach-ca-nam-20211021072101904.chn


like
comment
share