Thêm một ngân hàng "về đích sớm", hoàn thành 144% kế hoạch lợi nhuận năm

CafeF  • 22/10/2021
Thêm một ngân hàng "về đích sớm", hoàn thành 144% kế hoạch lợi nhuận năm

9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 194 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/them-mot-ngan-hang-ve-dich-som-hoan-thanh-144-ke-hoach-loi-nhuan-nam-20211022153231616.chn


like
comment
share