Thêm bằng chứng cho thấy vai trò quan trọng của việc tiêm vắc xin Covid-19

Thanh Niên  • 15/10/2021
Thêm bằng chứng cho thấy vai trò quan trọng của việc tiêm vắc xin Covid-19

Nghiên cứu mới cho thấy những người chưa tiêm chủng ít có nguy cơ nhiễm Covid-19 hơn nếu các thành viên còn lại trong gia đình đã có miễn dịch chống lại vi rút.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/nguoi-chua-tiem-giam-97-nguy-co-nhiem-covid-19-neu-thanh-vien-gia-dinh-da-mien-dich-post1390789.html


like
comment
share