Thêm bằng chứng cho thấy ‘sự thành công tuyệt vời’ của vaccine COVID-19

Soha  • 9 ngày
Thêm bằng chứng cho thấy ‘sự thành công tuyệt vời’ của vaccine COVID-19

Một quan chức y tế cấp cao của Anh vừa công bố những dữ liệu cho thấy hiệu quả của vaccine COVID-19.

Xem bài gốc: https://soha.vn/vaccine-covid-19-cuu-bao-nhieu-nguoi-ngan-chan-bao-nhieu-ca-nhiem-du-lieu-tich-cuc-tu-anh-2021091509074481.htm


like
comment
share