Thế nào là nhan sắc do "bàn tay thượng đế nhào nặn"? Chỉ cần nhìn mặt mộc của Nhiệt Ba năm 18 tuổi là hiểu

Kênh 14  • 3 ngày
Thế nào là nhan sắc do "bàn tay thượng đế nhào nặn"? Chỉ cần nhìn mặt mộc của Nhiệt Ba năm 18 tuổi là hiểu

Thuở mới chập chững bước vào làng giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba đã sở hữu gương mặt xuất chúng với những đường nét hoàn hảo.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/the-nao-la-nhan-sac-do-ban-tay-thuong-de-nhao-nan-chi-can-nhin-mat-moc-cua-nhiet-ba-nam-18-tuoi-la-hieu-2021101412230434.chn


like
comment
share