Thầy Park đứng ngoài xem cầu thủ thi đấu đối kháng

Pháp Luật VN  • 23/01/2022
Thầy Park đứng ngoài xem cầu thủ thi đấu đối kháng

Huấn luyện viên Park Hang seo đã dành nhiều thời gian theo dõi các cầu thủ thi đấu đối kháng trên sân tập.

Xem bài gốc: https://baophapluat.vn/thay-park-dung-ngoai-xem-cau-thu-thi-dau-doi-khang-post431748.html


like
comment
share