Thấy gì từ việc VIB liên tiếp phát hành lượng trái phiếu "khủng"?

Thương trường 24h  • 22/10/2021
Thấy gì từ việc VIB liên tiếp phát hành lượng trái phiếu "khủng"?

Nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu với tổng giá trị phát hành trái phiếu đạt 13.860 tỉ đồng. Trong đó, có 6.210 tỉ đồng trái phiếu phát hành tăng vốn cấp 2 của BIDV, Vietinbank, VIB.

Xem bài gốc: https://thuongtruong24h.vn/thay-gi-tu-viec-vib-lien-tiep-phat-hanh-luong-trai-phieu-khung-a152546.html


like
comment
share