Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trường ngoài công lập giữ nguyên học phí năm tới

Giáo Dục VN  • 1 tháng trước
Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trường ngoài công lập giữ nguyên học phí năm tới

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các trường ngoài công lập trên địa bàn cần cố gắng giữ nguyên mức học phí, các khoản thu khác.

Xem bài gốc: https://m.giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/thanh-pho-ho-chi-minh-de-nghi-truong-ngoai-cong-lap-giu-nguyen-hoc-phi-nam-toi-post218518.gd


like
comment
share