Thanh niên mang dao đi cướp cửa hàng Viettel

PLO  • 15/09/2021
Thanh niên mang dao đi cướp cửa hàng Viettel

Hoàng mang theo dao vào cửa hàng Viettel Store dí vào nhân viên, mở ngăn để tiền cướp hơn 95 triệu đồng.

Xem bài gốc: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/thanh-nien-mang-dao-di-cuop-cua-hang-viettel-1015489.html


like
comment
share