Thanh Long rớt giá, Bình Thuận gấp rút tìm phương án 'giải cứu'

Tiền Phong  • 15/01/2022
Thanh Long rớt giá, Bình Thuận gấp rút tìm phương án 'giải cứu'

Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã ưu tiên lựa chọn phương thức xuất hàng qua cảng biển, triển khai công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa để giải cứu thanh long đang rớt giá.

Xem bài gốc: https://tienphong.vn/thanh-long-rot-gia-binh-thuan-gap-rut-tim-phuong-an-giai-cuu-post1409722.tpo


like
comment
share

Thời Báo Ngân Hàng Thời Báo Ngân Hàng • 15/01/2022