Thanh Hóa: Xã đảo Nghi Sơn sẵn sàng sơ tán người dân ở mép biển và sườn núi đến nơi an toàn

Infonet  • 14/10/2021
Thanh Hóa: Xã đảo Nghi Sơn sẵn sàng sơ tán người dân ở mép biển và sườn núi đến nơi an toàn

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn cho biết, nếu thủy triều dâng cao, chính quyền địa phương sẽ xây dựng phương án sẵn sàng sơ tán người dân đến các nhà văn hóa, trường học.

Xem bài gốc: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-de/bien-doi-khi-hau/thanh-hoa-xa-dao-nghi-son-san-sang-di-doi-nguoi-dan-vung-ven-bien-va-suon-nui-den-noi-an-toan-395104.html


like
comment
share

Đại Đoàn Kết Đại Đoàn Kết • 15/10/2021