Thanh Hóa: Khởi tố 1 trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

Người Lao Động  • 14/10/2021
Thanh Hóa: Khởi tố 1 trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

Trước khi khởi tố vị trưởng phòng này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giam 2 cán bộ khác.

Xem bài gốc: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-1-truong-phong-tai-nguyen-va-moi-truong-o-thanh-hoa-2021101417502905.htm


like
comment
share