'Thần tốc xét nghiệm là then chốt kiểm soát dịch'

VnExpress  • 15/09/2021
'Thần tốc xét nghiệm là then chốt kiểm soát dịch'

Đánh giá một số địa phương chưa thực hiện nghiêm chiến lược xét nghiệm, giãn cách kéo dài, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị "thần tốc xét nghiệm" và xem đây là giải pháp then chốt kiểm soát dịch.

Xem bài gốc: https://vnexpress.net/than-toc-xet-nghiem-la-then-chot-kiem-soat-dich-4356835.html


like
comment
share