Thẩm định giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội không quá 30 ngày

Vietnam+  • 3 ngày
Thẩm định giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội không quá 30 ngày

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá của địa phương thực hiện việc thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư đề nghị.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/tham-dinh-gia-ban-cho-thue-thue-mua-nha-o-xa-hoi-khong-qua-30-ngay/740946.vnp


like
comment
share