Thailand Fashion Week 2022 tôn vinh di sản âm nhạc Việt Nam

thanhnien.vn  • 24/06/2022
Thailand Fashion Week 2022 tôn vinh di sản âm nhạc Việt Nam

Mở màn Thailand Fashion Week 2022 là bộ sưu tập của NTK Lê Trần Đắc ngọc lấy cảm hứng từ di sản âm nhạc Việt Nam.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/thailand-fashion-week-2022-ton-vinh-di-san-am-nhac-viet-nam-post1471461.html


like
comment
share