Thái Nguyên không để học sinh nào thiếu thiết bị học tập

Nhân Dân  • 16/10/2021
Thái Nguyên không để học sinh nào thiếu thiết bị học tập

Thái Nguyên có gần 400 nghìn người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh, trong đó có nhiều thôn, xóm ở vùng sâu vùng xa. Trong đại dịch Covid-19, không có internet, không có máy tính, điện thoại, học tập của con em đồng bào gặp khó khăn. Khắc phục vấn đề này, Thái Nguyên không để học sinh nào thiếu thiết bị học tập.

Xem bài gốc: https://nhandan.vn/tin-tuc-giao-duc/thai-nguyen-khong-de-hoc-sinh-nao-thieu-thiet-bi-hoc-tap-669716/


like
comment
share