Thái độ của Trấn Thành khi anti-fan trù ẻo Hari Won liên hệ xin lỗi

Tiền Phong  • 26/11/2021
Thái độ của Trấn Thành khi anti-fan trù ẻo Hari Won liên hệ xin lỗi

Trấn Thành mong khán giả không bàn luận sâu, mọi chuyện xin chấm dứt từ đây.

Xem bài gốc: https://tienphong.vn/thai-do-cua-tran-thanh-khi-anti-fan-tru-eo-hari-won-lien-he-xin-loi-post1396047.tpo


like
comment
share