Techcombank báo lãi kỷ lục 17.100 tỷ, doanh thu tăng gần 38%

Vietnam Business Insider  • 21/10/2021
Techcombank báo lãi kỷ lục 17.100 tỷ, doanh thu tăng gần 38%

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của Techcombank đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, tăng gần 59,6% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động tăng 37,9% lên 26,9 nghìn tỷ đồng.

Xem bài gốc: https://vietnambusinessinsider.vn/techcombank-bao-lai-ky-luc-17100-ty-doanh-thu-tang-gan-38-a24180.html


like
comment
share

Đầu tư chứng khoán Đầu tư chứng khoán • 21/10/2021