Techcombank: 28 năm kiến tạo thành công từ sự thấu hiểu khách hàng

PLO  • 17/09/2021
Techcombank: 28 năm kiến tạo thành công từ sự thấu hiểu khách hàng

Với 28 năm phát triển, chuyển đổi mạnh mẽ để thành công, Techcombank đang dẫn đầu ở hầu hết các chỉ số kinh doanh trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Xem bài gốc: https://plo.vn/tai-chinh-ngan-hang/techcombank-28-nam-kien-tao-thanh-cong-tu-su-thau-hieu-khach-hang-1015794.html


like
comment
share