Tai nghe không dây giá rẻ thứ ba của Apple đã đi vào sản xuất, tháng 10 ra mắt

Techz  • 16/09/2021
Tai nghe không dây giá rẻ thứ ba của Apple đã đi vào sản xuất, tháng 10 ra mắt

Nhiều khả năng mẫu tai nghe không dây giá rẻ thứ ba của Apple đã bắt đầu được sản xuất và sẵn sàng ra mắt trong tháng 10.

Xem bài gốc: https://www.techz.vn/189-921-1-tai-nghe-khong-day-gia-re-thu-ba-cua-apple-da-di-vao-san-xuat-thang-10-ra-mat-ylt540220.html


like
comment
share