So kè tài nguyên thời trang của ITZY, STAYC và aespa

Yan  • 15/09/2021
So kè tài nguyên thời trang của ITZY, STAYC và aespa

Không chỉ là những "tân binh quái vật" trên đấu trường âm nhạc, 3 nhóm nữ nổi bật của K-pop gen 4 còn cho thấy tiềm năng lớn trong lĩnh vực thời trang.

Xem bài gốc: https://www.yan.vn/itzy-stayc-va-aespa-do-suc-nhau-trong-mang-thoi-trang-276471.html


like
comment
share