So kè loạt iPhone 13 và iPhone 13 Pro với các đối thủ sừng sỏ

Dân Việt  • 5 ngày
So kè loạt iPhone 13 và iPhone 13 Pro với các đối thủ sừng sỏ

Tại sự kiện California Streaming, Apple đã ra mắt 4 điện thoại mới gồm iPhone 13, 13 mini, 13 Pro và 13 Pro Max. Vậy chúng có khác gì so với các đối thủ?

Xem bài gốc: https://danviet.vn/so-ke-loat-iphone-13-va-iphone-13-pro-voi-cac-doi-thu-sung-so-5020211595589525.htm


like
comment
share