Singapore trở lại giai đoạn ‘Cảnh báo tăng cường’ để ngăn chặn dịch COVID-19

Công Luận  • 25/09/2021
Singapore trở lại giai đoạn ‘Cảnh báo tăng cường’ để ngăn chặn dịch COVID-19

Với việc quay lại giai đoạn “Cảnh báo tăng cường”, Singapore sẽ giới hạn tụ tập theo nhóm tối đa 2 người tại các địa điểm ăn uống, tất cả các vị trí có thể làm việc từ xa sẽ làm việc tại nhà.

Xem bài gốc: https://congluan.vn/singapore-tro-lai-giai-doan-canh-bao-tang-cuong-de-ngan-chan-dich-covid-19-post157903.html


like
comment
share

VnExpress VnExpress • 25/09/2021