Sắp diễn ra đối thoại xúc tiến đầu tư vào Vĩnh Long

Đầu tư online  • 16/10/2021
Sắp diễn ra đối thoại xúc tiến đầu tư vào Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam tổ chức chương trình đối thoại xúc tiến đầu tư vào tỉnh Vĩnh Long vào ngày 21/10 tới theo hình thức trực tuyến.

Xem bài gốc: https://baodautu.vn/sap-dien-ra-doi-thoai-xuc-tien-dau-tu-vao-vinh-long-d153682.html


like
comment
share