Sắp chấm dứt mua nhà ở xã hội vay ưu đãi tại ngân hàng thương mại?

Vietstock  • 9 ngày
Sắp chấm dứt mua nhà ở xã hội vay ưu đãi tại ngân hàng thương mại?

Muốn vay mua nhà ở xã hội, chỉ còn phương án tìm đến Ngân hàng Chính sách xã hội nhưng phải gửi tiền ở đó tối thiểu 12 tháng mới được vay...

Xem bài gốc: https://vietstock.vn/2021/09/sap-cham-dut-mua-nha-o-xa-hoi-vay-uu-dai-tai-ngan-hang-thuong-mai-757-893480.htm


like
comment
share