Sao Âu Mỹ bán mỹ phẩm: Kylie Jenner kinh doanh khôn khéo, Selena Gomez triết lý sâu xa, “tân binh” Hailey Bieber và Ariana Grande có gì hay ho?

Kênh 14  • 1 ngày
Sao Âu Mỹ bán mỹ phẩm: Kylie Jenner kinh doanh khôn khéo, Selena Gomez triết lý sâu xa, “tân binh” Hailey Bieber và Ariana Grande có gì hay ho?

Ngoài hoạt động nghệ thuật, các sao Âu Mỹ đã và đang gặt hái được nhiều thành công trên con đường kinh doanh mỹ phẩm.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/sao-au-my-ban-my-pham-kylie-jenner-kinh-doanh-khon-kheo-selena-gomez-triet-ly-sau-xa-tan-binh-hailey-bieber-va-ariana-grande-co-gi-hay-ho-20220621234546965.chn


like
comment
share