Sáng Ngày Ra: Bà Phương Hằng tố cáo bị luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung tại trụ sở, công an TP HCM lên tiếng bác bỏ

Kênh 14  • 18/10/2021
Sáng Ngày Ra: Bà Phương Hằng tố cáo bị luật sư của ông Võ Hoàng Yên hành hung tại trụ sở, công an TP HCM lên tiếng bác bỏ

Bà Phương Hằng cho biết vào 8h sáng ngày 16/10, bà đã lên Công an TP.HCM theo thư mời để đối chất với ông Võ Hoàng Yên. Theo bà Hằng, ông Võ Hoàng Yên cũng có mặt tại đây với 4 luật sư khác.

Xem bài gốc: https://video.kenh14.vn/sang-ngay-ra-ba-phuong-hang-to-cao-bi-luat-su-cua-ong-vo-hoang-yen-hanh-hung-tai-tru-so-cong-an-tp-hcm-len-tieng-bac-bo-300643.chn


like
comment
share