Sàn giao dịch FTX công bố quỹ FTX Ventures trị giá 2 tỷ USD, lập ra để đầu tư vào Web 3 và game blockchain

GenK  • 14/01/2022
Sàn giao dịch FTX công bố quỹ FTX Ventures trị giá 2 tỷ USD, lập ra để đầu tư vào Web 3 và game blockchain

Nền tảng Web 3 tiếp tục nhận ưu ái từ các nhà đầu tư.

Xem bài gốc: https://genk.vn/san-giao-dich-ftx-cong-bo-quy-ftx-ventures-tri-gia-2-ty-usd-lap-ra-de-dau-tu-vao-web-3-va-game-blockchain-20220114233653701.chn


like
comment
share