Sai phạm ông Nguyễn Đức Chung vụ mua Redoxy 3C

Kiến Thức  • 26/11/2021
Sai phạm ông Nguyễn Đức Chung vụ mua Redoxy 3C

Ông Nguyễn Đức Chung sắp bị đưa ra xét xử lợi dụng chức vụ, chỉ đạo mua hóa chất từ công ty do vợ thành lập với giá cao, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Xem bài gốc: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/sai-pham-ong-nguyen-duc-chung-vu-mua-redoxy-3c-1627805.html


like
comment
share