Rap Việt vướng lùm xùm sao chép hình ảnh

zingnews.vn  • 06/11/2021
Rap Việt vướng lùm xùm sao chép hình ảnh

Nhà thiết kế đồ họa Jaime Jasso cho biết đơn vị sản xuất của Rap Việt chưa từng mua bản quyền sử dụng tác phẩm của ông. Hình ảnh này đang được dùng làm poster chương trình.

Xem bài gốc: https://zingnews.vn/rap-viet-vuong-lum-xum-sao-chep-hinh-anh-post1275525.html


like
comment
share