Rap Việt mùa 2: Vsoul khiến JustaTee yêu cầu BTC cung cấp cần đạp để anh chọn thí sinh

VieZ  • 16/10/2021
Rap Việt mùa 2: Vsoul khiến JustaTee yêu cầu BTC cung cấp cần đạp để anh chọn thí sinh

Tham gia Rap Việt mùa 2 và sử dụng thế mạnh của mình, Vsoul mang đến một phần trình diễn bắt tai, khiến người nghe nhún nhảy theo.

Xem bài gốc: https://viezone.vn/rap-viet-mua-2-vsoul-khien-justa-tee-yeu-cau-btc-cung-cap-can-dap-de-anh-chon-thi-sinh-5Y00mBt2CjkU.html


like
comment
share