Rao bán tràn lan tài khoản ChatGPT trên mạng

cafef.vn  • 08/02/2023
Rao bán tràn lan tài khoản ChatGPT trên mạng

ChatGPT đang là từ khóa công nghệ được tìm kiếm và quan tâm nhiều nhất hiện nay. Chính vì vậy, nhiều hội nhóm đã bắt đầu chia sẻ, rao bán các tài khoản Chat GPT trên mạng.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/rao-ban-tran-lan-tai-khoan-chatgpt-tren-mang-20230208115300131.chn


like
comment
share

cafef.vn cafef.vn • 08/02/2023