Ra mắt sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị Techmart

Doanh Nhân Sài Gòn  • 25/11/2021
Ra mắt sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị Techmart

Sáng 25/11/2021, sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị Techmart Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo giới thiệu sản phẩm và dịch vụ đã khai trương ở Hà Nội.

Xem bài gốc: https://doanhnhansaigon.vn/it/ra-mat-san-giao-dich-thong-tin-cong-nghe-va-thiet-bi-techmart-1108214.html


like
comment
share