Ra mắt công nghệ nhận dạng và bóc tách chữ viết tay tiếng Việt

Bnews  • 14/10/2021
Ra mắt công nghệ nhận dạng và bóc tách chữ viết tay tiếng Việt

AXT hỗ trợ cho quá trình xử lý dữ liệu, hệ thống lưu trữ điện tử cũng như giúp cho tổ chức doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đơn giản hoá quá trình xử lý, quản trị cơ sở dữ liệu.

Xem bài gốc: https://bnews.vn/ra-mat-cong-nghe-nhan-dang-va-boc-tach-chu-viet-tay-tieng-viet/216907.html


like
comment
share

Tài nguyên Môi trường Tài nguyên Môi trường • 14/10/2021