Quỳnh Thư ám chỉ Diệp Lâm Anh có lỗi, chồng chưa muốn tố?

Kiến Thức  • 15/01/2022
Quỳnh Thư ám chỉ Diệp Lâm Anh có lỗi, chồng chưa muốn tố?

Quỳnh Thư chính thức mở lời khi đối diện với thị phi bị tiếng tiểu tam phá vỡ hôn nhân của Diệp Lâm Anh.

Xem bài gốc: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/quynh-thu-am-chi-diep-lam-anh-co-loi-chong-chua-muon-to-1650494.html


like
comment
share