Quyết liệt gỡ khó giúp doanh nghiệp

Hà Nội mới  • 03/08/2021
Quyết liệt gỡ khó giúp doanh nghiệp

Dịch Covid-19 đã bào mòn “sức khỏe”, khả năng chống đỡ của doanh nghiệp. Đã có gần 79 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường hoặc tạm ngừng kinh doanh từ đầu năm 2021 đến nay. Thực tế này đặt ra đòi hỏi phải quan tâm, thúc đẩy cải cách để hỗ trợ doanh nghiệp nhanh và hiệu quả hơn nữa…

Xem bài gốc: https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1007773/quyet-liet-go-kho-giup-doanh-nghiep


like
comment
share