Quy định về tuổi và lương hưu khi làm việc trong môi trường độc hại

Lao Động  • 07/06/2021

Bạn đọc hỏi: Tôi năm nay 40 tuổi, có 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại. Nếu năm nay tôi về hưu thì hưởng lương hưu bao nhiêu?

Xem bài gốc: https://laodong.vn/ban-doc/quy-dinh-ve-tuoi-va-luong-huu-khi-lam-viec-trong-moi-truong-doc-hai-917605.ldo


like
comment
share