Quy định đi lại giữa TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh còn khác nhau

Đầu tư online  • 14/10/2021
Quy định đi lại giữa TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh còn khác nhau

Người lao động được phép di chuyển bằng ôtô cá nhân giữa TP.HCM và Đồng Nai với một số điều kiện cụ thể; tỉnh Tây Ninh tiếp tục tạm dừng vận tải hành khách liên tỉnh.

Xem bài gốc: https://baodautu.vn/quy-dinh-di-lai-giua-tphcm-dong-nai-tay-ninh-con-khac-nhau-d153592.html


like
comment
share