Quảng Trị nối lại một số hoạt động nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19

VOV  • 26/10/2021
Quảng Trị nối lại một số hoạt động nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19

UBND tỉnh Quảng Trị quyết định tạm dừng và điều chỉnh hoạt động các chốt kiểm soát y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh, đồng thời cho phép nối lại một số hoạt động.

Xem bài gốc: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-tri-noi-lai-mot-so-hoat-dong-nham-thich-ung-an-toan-linh-hoat-voi-dich-covid-19-900495.vov


like
comment
share