Quảng Nam: Bắt giam bị can nhiễm HIV dụ dỗ nhiều trẻ em quan hệ đồng tính

Thanh Niên  • 15/01/2022
Quảng Nam: Bắt giam bị can nhiễm HIV dụ dỗ nhiều trẻ em quan hệ đồng tính

Một người đàn ông ở Quảng Nam nhiễm HIV dụ dỗ nhiều trẻ em quan hệ đồng tính.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/quang-nam-bat-giam-bi-can-nhiem-hiv-du-do-nhieu-tre-em-quan-he-dong-tinh-post1421354.html


like
comment
share