Pin 4352 mAh của iPhone có thể tương đương với pin 6000mAh của Android.

Techz  • 16/10/2021
Pin 4352 mAh của iPhone có thể tương đương với pin 6000mAh của Android.

Theo thử nghiệm gần đây của PhoneArena, iPhone 13 Pro Max có thể trụ được 3 ngày và pin vẫn còn 7%.

Xem bài gốc: https://www.techz.vn/204-1021-5-pin-4352-mah-cua-iphone-co-the-tuong-duong-voi-pin-6000mah-cua-android-ylt543135.html


like
comment
share