Phụ huynh xúc động nhận hỗ trợ máy tính

VnExpress  • 15/10/2021
Phụ huynh xúc động nhận hỗ trợ máy tính

Cùng con nhận máy tính bảng mới từ quỹ Hy vọng và FPT, chị Trần Thị Nghiêm ngân ngấn nước mắt nói lời cảm ơn.

Xem bài gốc: https://vnexpress.net/phu-huynh-xuc-dong-nhan-ho-tro-may-tinh-4371880.html


like
comment
share