Phớt lờ 2 CLB, sao Real cân nhắc đầu quân cho Arsenal

Bóng Đá  • 2 ngày
Phớt lờ 2 CLB, sao Real cân nhắc đầu quân cho Arsenal

Arsenal bất ngờ nhận được tín hiệu tích cực từ một trong những mục tiêu của mình trên TTCN.

Xem bài gốc: https://www.bongda.com.vn/phot-lo-2-clb-sao-real-can-nhac-dau-quan-cho-arsenal-d621106.html


like
comment
share