Phi Nhung đang chuyển biến xấu: 'Ông nói gà, bà nói vịt'

2Sao  • 25/09/2021
Phi Nhung đang chuyển biến xấu: 'Ông nói gà, bà nói vịt'

Mỗi nguồn tin là một trạng thái khác nhau về Phi Nhung, khiến dư luận càng thêm hoang mang ở hiện tại.

Xem bài gốc: https://2sao.vn/suc-khoe-phi-nhung-chuyen-bien-xau-ong-noi-ga-ba-noi-vit-n-278680.html


like
comment
share

Thế giới điện ảnh Thế giới điện ảnh • 26/09/2021