Phạt tù các bị cáo đưa 47 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

PLO  • 08/06/2021

Từ tháng 3-2021 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã tổ chức cho 25 người Trung Quốc thuê trọ để tìm đường sang Campuchia.

Xem bài gốc: https://plo.vn/phap-luat/phat-tu-cac-bi-cao-dua-47-nguoi-trung-quoc-xuat-canh-trai-phep-991203.html


like
comment
share