Phát triển thị trường KH&CN: những điểm nghẽn

Khoa học & Phát triển  • 05/08/2021
Phát triển thị trường KH&CN: những điểm nghẽn

Trên con đường thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ngày một gia tăng tỉ lệ đóng góp của KH&CN trong các sản phẩm hàng hóa, Việt Nam cần một thị trường KH&CN phát triển đúng nghĩa. Tuy nhiên, việc thiết lập một thị trường như vậy vẫn còn tồn tại điểm nghẽn.

Xem bài gốc: https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/phat-trien-thi-truong-khcn-nhung-diem-nghen/2021080512134968p1c785.htm


like
comment
share