Phát hiện kho bia nhãn mác nước ngoài trên khu vực biên giới An Giang

Lao Động  • 3 ngày
Phát hiện kho bia nhãn mác nước ngoài trên khu vực biên giới An Giang

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện kho bia nhãn mác nước ngoài với số lượng lớn trên khu vực biên giới.

Xem bài gốc: https://laodong.vn/phap-luat/phat-hien-kho-bia-nhan-mac-nuoc-ngoai-tren-khu-vuc-bien-gioi-an-giang-953810.ldo


like
comment
share